Böhönye Község Önkormányzat Képviselőtestülete

6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 18 - 2020. 07. 18

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Böhönye Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1.§

Az R. 3.§. (1) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését

a; 1.004.833 e Ft. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás                                       624.672 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás                                  307.174 e Ft.

ac; finanszírozási kiadások                                                    72.987 e Ft.

b; 602.668 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből         

ba; működési költségvetési bevétel                                      467.502 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel                                   71.383 e Ft.

bc: finanszírozási bevétel                                                      63.783 e Ft.

c; 402.165 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)                    

  • működési célú                                                      169.881 e Ft.
  • felhalmozási célú                                                 232.284e Ft.

cb; külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)                

  • működési célú                                                               0 e Ft.
  • felhalmozási célú                                                          0 e Ft.

cc; külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)

  • működési célú                                                               0 e Ft.
  • felhalmozási célú                                                          0 e Ft.

állapítja meg.


(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”


2.§.


A R. 4. §-ának (1)-(2) bekezdései helyett a következő rendelkezések lépnek:


„(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.„


3.§


A R. 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„ A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai


A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait e rendelet 4. melléklete, valamint a bevételei e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.”


4.§.


A R. 6. §-ának (1), (2), (4) és az  (5) bekezdések helyett a következő rendelkezések lépnek:


„(1) A képviselő –testület az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint a pénzeszköz átadásai e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő – testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban e rendelet 7 melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő –testület beruházási előirányzatokat célonként e rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.

(5) A képviselő –testület az önkormányzat felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.”


5.§.


(1) R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) R.3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) R. 4. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) R 5. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) R 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) R. 9. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(9) R. 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(8) R. 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.


6.§.


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.kmf.
Zsoldos Márta Piroska                                               Dr. Sitkei Lukács

         polgármester                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2020. július 17.                                                                                                          Dr. Sitkei Lukács

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek