Böhönye Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 29/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 18 - 2020. 07. 18


 Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45.§ (1) bekezdése, valamint 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni, természetbeni és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 29/2013.(XI.21.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja.

  1. §

Az R. 1. melléklete helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. július 1-től kell alkalmazni.


Zsoldos Márta Piroska                                                                        Dr. Sitkei Lukács

      polgármester                                                                                   jegyző
Kihirdetve: 2020. július 17.
Dr. Sitkei Lukács

jegyző