Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015 (XI.18.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2015. 11. 19

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a település választópolgárai 25 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


  2.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

        (2) Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzatnak a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 16/2004.

            (IV. 9.)  rendelete.