Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018 (XII.13.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló 5/2016. (IV.6.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 12. 13

Ecséd Községi Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontjában meghatározottak szerint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ 2018. december 15. napjától az alábbi rendelet hatályát veszti: Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályairól szóló 5/2016. (IV.6.) önkormányzati rendelete.