Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011 (XI.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

Hatályos: 2017. 11. 22

[1]Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a [2] a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 1.§ (1) bekezdése alapján” és [3]Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzati rendeletek tervezetét társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. E célból a tervezetet az

         önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

       (2) A véleményezés a honlapon erre a célra kialakított oldalon megadott e-mail címen keresztül történik.

       (3)  A véleményezésre öt nap áll rendelkezésre.

2.§ (1) A jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket és azokról összefoglalót készít, melyet a tervezettel együtt a

          képviselő-testület elé terjeszt.

      (2) Az előkészítés során egyedi válaszadási kötelezettség nem áll fenn.

3.§ A rendelet – tervezetről való döntést követően a vélemények eltávolításra kerülnek.

4.§ Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani

            a) az állami támogatásokról a költségvetésről és annak végrehajtásáról, az önkormányzat vagyonáról szóló

                rendelet-tervezetet,

            b) a helyi adókról szóló rendelet-tervezetet

            c) a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet.

            d) Fizetési kötelezettséget tartalmazó rendeleteit, amennyiben annak elfogadásához az önkormányzatnak kiemelt

               érdeke fűződik.

5.§ Ez a rendelet 2011. november 17-én lép hatályba.

[1]

Módosította a 14/2017.(XI.22.) 2.§-a. Hatályos 2017. november 23-tól.

[2]

Módosította a 14/2017.(XI.22.) 3.§-a. Hatályos 2017. november 23-tól.

[3]

Módosította a 14/2017.(XI.22.) 4.§-a. Hatályos 2017. november 23-tól.