Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XI.22.) önkormányzati rendelete

a víz és csatornadíjról szóló 20/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 11. 23

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32 cikk (1) a) pontjában meghatározottak szerint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ 2017. december 1-jétől az alábbi rendelet hatályát veszti:


Az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. évi (XII.14.) önkormányzati rendelete Víz és csatornadíjról.