Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (XI.22.) önkormányzati rendelete

a sportról szóló 11/2004.(IV.09.) rendelete hatályon kívül helyezéséről.

Hatályos: 2017. 11. 22

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32 cikk (1) a) pontjában meghatározottak szerint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ 2017. december 1-jétől az alábbi rendelet hatályát veszti:


az Ecsédi Önkormányzat 11/2004 (IV.9.) rendelete A sportról.