Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (IV.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról

Hatályos: 2014. 04. 12

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetése végrehajtásáról és a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásáról a következőket rendeli el:

  1. §


(1) Ecséd községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének

      végrehajtásáról készült beszámolót az  1-2-3. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek

      szerint hagyja jóvá:


                     2013. évi tényleges bevétel   ……504.354… .. ezer Ft

                     2013. évi tényleges kiadás   …… 371.857…….ezer Ft

(2) A bevételek és kiadások összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet, a gazdálkodás

     szöveges értékelését az 1/a. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételeket címrend szerint a 2. melléklet mutatja be.

(4) A kiadásokat címrend szerint a 3. melléklet tartalmazza.

2. §


(1) Ecséd községi Önkormányzat és költségvetési szervei összevont egyszerűsített mérlegét

     a 4. melléklet szerint 568.790 ezer Ft főösszeggel hagyja jóvá.


(2) Ecséd községi Önkormányzat és költségvetési szervei összevont egyszerűsített

     pénzforgalmi jelentését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Ecséd községi Önkormányzat és költségvetési szervei összevont egyszerűsített

     pénzmaradvány kimutatását a 6. melléklet szerint fogadja el. A pénzmaradvány

     különbözetével – amely tartalmazza az intézményi többletbevételeket is – a tartalék

     alapot megemeli és felhasználásról később határoz.


(4) A normatív állami hozzájárulásokkal és a normatív, kötött felhasználású támogatásokkal

      való elszámolást a 7. melléklet tartalmazza.


(5) Ecséd Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetés fejezet és címrendjét a 8. melléklet

     tartalmazza.


(6) A 2013. évi felhalmozási és felújítási kiadásokról a kimutatást a 9. melléklet szerint

     fogadja el.

3. §


Az évközi szabad pénzeszközök lekötéséről a likviditási terv figyelembevételével a Polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet tájékoztatja.


4.§


Ez a rendelet 2014. április 12 -én lép hatályba.