Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017 (XI.22.) önkormányzati rendelete

Ecséd község 2011-2016. évre szóló helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 8/2011.(VI.09.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 11. 23

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32 cikk (1) a) pontjában meghatározottak szerint, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ 2017. december 1-jétől az alábbi rendelet hatályát veszti:


az Ecséd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI.09.) önkormányzati rendelete Ecséd község 2011-2016. évre szóló helyi hulladékgazdálkodási tervéről.