Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015 (IX.16.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 18/2004. (IV.9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2015. 10. 01

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22.§ a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Az Ecsédi Önkormányzatnak a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről szóló 18/2004. (IV.9.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.


2. § E rendelet 2015. október 1.-én lép hatályba.