Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013 (VI.6.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi körzeteiről

Hatályos: 2015. 06. 10

Ecséd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet hatálya az Ecséd község közigazgatási területén egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosi, fogorvosi alapellátásra, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, a védőnői ellátásra és az iskola-egészségügyi ellátásra terjed ki.

2.§ (1) A háziorvosi alapellátás körzetei:

      a) I. számú orvosi körzet: Ady Endre utca, Bocskai Mihály utca, Gárdonyi Géza utca, Fáy-tanya, Határ utca, Hunyadi

                                          János utca, József Attila utca, Klapka György utca, Kossuth Lajos utca, Marx Károly utca,

                                          Orgona utca, Petőfi Sándor utca, Sport utca, Szabadság utca, Tabán utca, Táncsics Mihály

                                          utca.

      b) II. számú orvosi körzet: Akácfa utca, Arany János utca, Bercsényi Miklós utca, Dózsa György utca, Damjanich

                                           János utca, Hársfa utca, Nyárfa utca, Toldi Miklós utca, Zrínyi Miklós utca.


Az alapellátási orvosi ügyeletet központi orvosi ügyelet formájában az Orvosi Ügyelet nonprofit Kft. (4031 Debrecen, István út 6.) biztosítja.

Helyszíne: Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet, Hatvan, Balassi Bálint út 16.


   (2) Fogorvosi alapellátás körzete Ecséd község teljes közigazgatási területe, iskola fogászat esetén a Richter   Gedeon

       Általános Iskola.

      (3) A védőnői ellátás körzetei:


       a) I. számú körzet:  Akácfa utca, Arany János utca, Bercsényi Miklós utca, Dózsa György utca, Damjanich János

                                    utca, Hársfa utca, Nyárfa utca, Zrínyi Miklós utca.

       b) II. számú körzet: Ady Endre utca, Bocskai Mihály utca, Gárdonyi Géza utca, Fáy-tanya, Határ utca, Hunyadi János

                                    utca, József Attila utca, Klapka György utca, Kossuth Lajos utca, Marx Károly utca, Orgona utca,

                                    Petőfi Sándor utca, Sport utca, Szabadság utca, Tabán utca, Toldi Miklós utca, Táncsics Mihály

                                    utca.


(3) A védőnői ellátás körzete Ecséd község teljes közigazgatási területe.

      (4) Az iskola-egészségügyi ellátást az önkormányzat háziorvosi és védőnői ellátás formájában biztosítja a Richter

          Gedeon Általános Iskola és az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda részére.


3.§ (1) Ez a rendelet 2013. július 1-én lép hatályba.

      (2) Hatályát veszti az Ecsédi Önkormányzat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló

          17/2004.(IV.9.) rendelete.