Mikepércs község képviselő testületének 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 15.) rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2017. (II. 24.) sz. rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 18Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (II. 15.) rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2017. (II.24.) sz. rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:  1. §


Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete települési hulladékkal kapcsolatos önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 4/2017. (II. 24.) sz. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) A településen keletkezett zöldhulladékot az általa üzemeltett létesítményben átveszi. Gyűjtőpont a nem szennyezett, települési eredetű zöldhulladékok elhelyezésére: Debreceni Regionális Hulladékkezelő Telep, 4002 Debrecen, Vértesi út 9/b. Az átvételt januárban két alkalommal, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október és november hónapokban legalább egy-egy alkalommal köteles biztosítani.”

Záró rendelkezések


  1. §


Ez a rendelet 2019. február 18. napján lép hatályba.
Tímár Zoltán s.k.                                                         ph.                                          dr. Vántus Tamás s.k.