Mikepércs község képviselő testületének 10/2018 (XI.5..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének 10/2018. (XI.05.) számú rendelete a Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 05

Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő- testületének

10/2018. (XI.05.) számú rendeletea Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§


A Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II.03.) számú KT rendelet (a továbbiakban: R.) 38.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„38.§ (1) A képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egyes önkormányzati feladatok ellátására két társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.”


2.§

(1) Hatályát veszti a R. 38.§ (3), (4) bekezdése.


  1. A rendelet 2018. november 5. napján 10 óra 29 perckor lép hatályba.

Tímár Zoltán s.k.                                        ph.                                           dr. Vántus Tamás s.k.

 polgármester                                                                                        jegyző