Mikepércs község képviselő testületének 16/2020 (XI.16..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 3.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 16

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeletet alkotja:

1.§Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 3.) számú önkormányzati rendelet 8. számú mellékelte helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§


Ez a rendelet a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

Mikepércs, 2020. október 22.


           Tímár Zoltán  sk.                                                                    dr. Vojtkó-Pék Ildikó sk.

polgármester                                                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve:


Mikepércs, 2020. október 22.


                                                                                                          dr. Vojtkó-Pék Ildikó s.k.

                                                                                                                            jegyző  


Mellékletek