Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 3.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 16 - 2020. 11. 16

Mikepércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 3.) számú rendelet módosításáról1

2020.11.16.

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeletet alkotja:

1. § Mikepércs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 3.) számú önkormányzati rendelet 8. számú mellékelte helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a törzskönyvi bejegyzés napján lép hatályba.

Mikepércs, 2020. október 22.
A rendelet kihirdetve:
Mikepércs, 2020. október 22.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. november 17. napjával.