Mikepércs község képviselő testületének 8/2002 (VI.3..) önkormányzati rendelete

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi törvény helyi végrehajtására

Hatályos: 2017. 01. 06 - 2017. 05. 31

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete


amelyet módosított a 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet, 8/2016. (IV.28.) sz. KT rendelet, 13/2016. (VIII.17.) sz. KT rendelet és az 1/2017. (I.05.) sz. KT rendelet


- egységes szerkezetben -

Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzatokról

szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-ában foglaltak alapján

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított

2000. évi  II. törvény helyi végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja

1.§


A rendelet hatálya Mikepércs Község közigazgatási területére terjed ki.

2.§


(1) Mikepércs Községben két háziorvosi és egy gyermekorvosi körzet működik, amelyből az 1-es körzet felnőtt körzetként, a 2-es körzet vegyes körzetként, a 3-as körzet gyermekorvosi körzetként biztosítja a lakosok ellátását.

(2) Az 1-es, 2-es és a 3-as körzethez tartozó utcák felsorolását a rendelet A/1-es melléklete tartalmazza.

(3) A fogászati tevékenység ellátása egy körzetben folytatható. Mikepércs Község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot.

(4) A védőnői tevékenység ellátása egy körzetben folytatható. Mikepércs község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(5) Az iskola-egészségügyi ellátás egy körzetben folytatható.  Mikepércs község közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi körzetet alkot.

(6) Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás tekintetében Mikepércs község Konyár, Derecske, Sáránd és Tépe településekkel együtt egy körzetet alkot.

3.§


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik.


P.H.Kerekes Ferenc sk.                                      Tiliczky Lászlóné sk.

   polgármester                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve: 2002.06.04.

Az alaprendeletet módosító 16/2008. (X.06.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2008. október 06-án.

Az alaprendeletet módosító 8/2016. (IV.28.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2016. április 28-án.

Az alaprendeletet módosító 13/2016. (VIII.17.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2016. augusztus 17-én.
Az alaprendeletet módosító 1/2017. (I.05.) sz. KT rendelet kihirdetve: 2017. január 05-én.


                                                                                                                  dr. Vántus Tamás sk.

                                                                                                                           jegyző