Mikepércs község képviselő testületének 16/1992 (XII.21.) önkormányzati rendelete

A HELYI ADÓKRÓL

Hatályos: 1992. 12. 21 - 2020. 11. 30

-  egységes szerkezetben a 20/2013. (X.31.) KT rendeletben foglalt módosításokkal -


I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §


Mikepércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény felhatalmazása alapján rendelettel az illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:

  1. magánszemélyek kommunális adója,

  2. helyi iparűzési adó.


2. §


(1) hk.

(2) hk.

3. §4.§


(1) hk.

(2) hk.


5. §


Az adóalanyt egy meghatározott adótárgy esetében csak egyféle adó megfizetésére lehet kötelezni.II. FEJEZET


KOMMUNÁLIS JELLEGŰ ADÓK


1. KOMMUNÁLIS ADÓ


6.§


1.1. MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA


7. §


AZ ADÓ ALANYA


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.


8. §


AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, VÁLTOZÁSA ÉS MEGSZŰNÉSE


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.

(4) hk.

(5) hk.

(6) hk.

(7) hk.

(8) hk.

(9) hk.


9. §


AZ ADÓ MÉRTÉKEAz adó évi mértéke a 7. §. (1)-(3) bekezdésében meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 11.000 Ft.


9/A. §

AZ ADÓKEDVEZMÉNY


(1) Adófizetési kedvezményben részesülnek a (2) bekezdésben meghatározottak szerint:

  1. azon személyek, akik egyedül élnek és a 70. életévüket betöltötték,
  2. azon személyek akik Mikepércs közigazgatási területén olyan telekingatlannal rendelkeznek, amelyen felülépítmény van, kivéve ha életvitelszerűen ezen ingatlanban laknak,
  3. azon házaspárok, amelyek az adótárgyat kizárólagosan használják és a házaspár egyik tagja a 70. életévét betöltötte, feltéve hogy az egy főre eső jövedelmük nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj másfélszeresét,
  4. Beépítetlen ingatlan tulajdonosok.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek adókedvezménye:

  1. az a) pont esetén: 5.000 Ft/év,
  2. a b) pont esetén: 5.000 Ft/év,
  3. a c) pont esetén: 5.000 Ft/év,
  4. az e) pont esetén: 5.000 Ft/év.


9/B. §


III. FEJEZET

VÁLLALKOZÓK KOMMUNÁLIS ADÓJA
IV. FEJEZET


HELYI IPARŰZÉSI ADÓ


13. §


AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG, AZ ADÓ ALANYA


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.


13/A. §


AZ ÁLLANDÓ ÉS IDEIGLENES JELLEGGEL VÉGZETT

IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG


(1) hk.

(2) hk.


14. §


AZ ADÓ ALAPJA


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.


14/A. §


15. §


AZ ADÓKÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE


(1) hk.

(2) hk.


16. §


AZ ADÓ MÉRTÉKE


(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóátalány naptári naponként 2.000 Ft.

(3) hk.

(4) hk.


16/A. §


A TÉTELES ÁTALÁNYADÓZÓKRA VONATKOZÓ

KÜLÖNÖS ADÓZÁSI MÓD


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.

(4) hk.

(5) hk.


17. §


AZ ADÓMENTESSÉG


17/A. §


AZ ADÓMÉRSÉKLÉS FELTÉTELEI(1) hk.

(2) hk.


V. FEJEZET


AZ ADÓ BEVALLÁSA, AZ ADÓELŐLEG MEGÁLLAPÍTÁSA,

AZ ADÓ MEGFIZETÉSE


18. §


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.

(4) hk.

(5) hk.

(6) hk.

(7) hk.

(8) hk.

(9) hk.


19. §


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.

(4) hk.

(5) hk.

(6) hk.

(7) hk.


20. §.


(1) hk.

(2) hk.

(3) hk.

(4) hk.

21. §VI. FEJEZET


A RENDELET HATÁLYÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK


22. §


23. §


E rendelet rendelkezései 1993. január 01-jén lépnek hatályba.


A 13/1996.(IX.16.) sz. rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 16/1992.(XII.21.) sz. Önk. rendelet 10. §. /2/ bekezdése, 20. § /1/ bekezdéséből a, kivéve ha a magánszemély az önadózást választotta, s erről a helyi adóhatóságnak legkésőbb 1993. január 31-ig nyilatkozik.' szövegrész, a 20. §. /2/ bekezdéséből az '...önadózás kivételével...' szövegrész, a 20. §. /3/ és /4/ bekezdése; a 4. §. és a 17. §. 1997. január 1-jével veszti hatályát.

A 22/1997.(XII.19.) sz. rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1998. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 15/1998.(XII.14.) sz. rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 13/1999.(XI.29.) sz. rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2000. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 3/1996(I.29.) sz. Önk. rendelet hatályát veszti.

A 7/2000.(IV.03.) sz. rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 19/2000.(XII.21.) sz. rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 7/2001.(IV.23.) sz. rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2001. január 1-jétől kell alkalmazi. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 16/1992.(XII.21.) sz. rendelet VII. fejezet Értelmező rendelkezések 15. pontja hatályát veszti.

16/1992.(XII.21.) sz. rendelet 6. §-át hatályon kívül helyezte, a 9. §-át módosította, a 9/A. §-át hatályon kívül helyezte, helyette új rendelkezést hozott a 20/2002.(XII.16.) sz. rendelet, mely 2002. 12. 16-tól hatályos. Rendelkezéseit azonban 2003.01.01-től kell alkalmazni.

A módosított 16/1992.(XII.21.) sz. rendeletet 9/B. §-al egészítette ki a 8/2003.(IV.22.) sz. rendelet, mely 2003.05.04-től hatályos, rendelkezéseit azonban 2003.01.01-től kell alkalmazni.

A módosított 16/1992.(XII.21.) sz. rendelet 9/A. §-át módosította, valamint a 9/B. §-át hatályon kívül helyezte a 28/2003.(XII.15.) számú rendelet, mely 2003. december 17-től hatályos, rendelkezéseit azonban 2004. január 01-től kell alkalmazni.


VII. FEJEZET


ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


24. §


(1) hk.
              Tímár Zoltán sk.                                       Jeneiné Egri Izabella sk.

                 polgármester                                                  mb. jegyzőA rendelet a 20/2013.(X.31.) KT rendeletben foglalt módosításokkal egységes szerkezetben kihirdetésre került 2013. november 04-én.


ph.                  Dr. Dászkál Tibor Ákos

jegyző