Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 1/2021. (I.12.) önkormányzati rendelete

a 2021. év január 1-től alkalmazandó díjakat megállapító egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 13 - 2021. 01. 14

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, valamint

az 1. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, és a  temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény  41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotói hatáskörben,  a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

 Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosítása


1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.2. A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása


 2. § (1) A köztemetőkről és a köztemető használatának rendjéről szóló 33/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza):


4. 1. Az elhunyt hűtése: 1 650,- Ft/nap/fő

4. 2. Sírkőtárolás: 3 120,- Ft/hó

4. 3. Az Üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza):


Ravatalozás

19 500,- Ft

Urna sírhely nyitás

9 000,- Ft

Urna sírhely nyitás sírban

9 000,- Ft

Normál (koporsós temetés esetén) sírhely nyitás

20 000,- Ft

Mélyített (koporsós temetés esetén) sírhely nyitás

25 000,- Ft

Gyermek sírhely ásás, nyitás

6 000,- Ft

Sírhely nyitás, zárás urnakripta esetén

12 000,- Ft

Sírhely nyitás, zárás kripta esetén

19 500,- Ft

Visszahantolás normál (koporsós temetés esetén)

12 000,- Ft

Visszahantolás mélyített (koporsós temetés esetén)

14 500,- Ft

Gyermeksírhely visszahantolása

3 000,- Ft

Sírba helyezés

2 200,- Ft

Elhunyt szállítása a ravataltól a sírhelyig kézi kocsival, kézben

3 200,- Ft

Az elhunyt szállítása a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön a ravataltól a sírhelyig


3 750,- Ft

Urna elhelyezése kriptában

8 150,- Ft

Urna elhelyezése sírban

8 150,- Ft

Urna elhelyezése urnafalban

8 150,- Ft

Exhumálás és újratemetés

9 000,- Ft

Urna sírhely ásás

9 000,- Ft

Normál (koporsós temetés esetén) sírhely ásás

20 000,- Ft

Mélyített (koporsós temetés esetén) sírhely ásás

25 000,- Ft

Ökotemetés esetén ásás

8 000,- Ft


(2) Az Ör. 3. melléklet 4. 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. 5. Az ökotemetésen elhelyezett 1. függelékben megjelölt típusú és minimális ültetési méretű fa biztosításának díja: 15 500,- Ft (a díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza)”


3. Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének  a parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól szóló 52/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete módosítása


3. § A parkolóhelyek létesítésének helyi szabályairól szóló 52/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A parkolóhely   6. § (7) bekezdés a) pontja szerinti pénzbeli megváltása esetén az Érdekeltnek  parkolóhelyenként bruttó 750 000 forint összegű parkolóhely megváltási díjat kell fizetnie.”


                                     Záró rendelkezés


4. §  (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2021. január 1.-től kell alkalmazniDr. Sárközy László

jegyző

Dr. Lengyel Róbert

polgármesterA rendelet kihirdetésének napja: 2021. január 12.melléklet az 1/2021. (I. 12.) önkormányzati rendelethez


A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZBEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJAKözszolgáltatás számított díja

Alapdíj

Ürítési díj

Természetes személy (lakossági) felhasználók esetén

6 445,- Ft/forduló+áfa

521,- Ft/m3+áfa

Nem természetes személy (közületek) felhasználók esetén

15791,- Ft/forduló+áfa

1 715,- Ft/m3+áfa