Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 48/2020.(XI.23.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 24 - 2020. 11. 25

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

48/2020. (XI. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról


Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra, s a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:


1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 45/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.


Záró rendelkezés


2. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Dr. Sárközy László sk.

jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.

polgármesterA rendelet kihirdetésre került 2020. november 23-án.

1. melléklet a 48/2020. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez


A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZBEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA


Közszolgáltatás számított díja[1]

Alapdíj

Ürítési díj

Természetes személy (lakossági) felhasználók esetén

6 445,- Ft/forduló+Áfa

521,- Ft/m3+Áfa

Nem természetes személy (közületek) felhasználók esetén

24 333,- Ft/forduló+Áfa

1 715,- Ft/m3+Áfa
[1]

A közszolgáltatási díjat terheli még a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján meghatározott, a DRV Zrt. által megadott érvényes vízterhelési díj.