Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 54/2020. (XII.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 17 - 2020. 12. 18

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra, s a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:


1. § Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


2. § (1) Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


                                    Költségvetési bevételét                          -468.541.633 Ft-tal

                                   Költségvetési kiadását                           -468.541.633 Ft-tal

                                   Finanszírozási bevételét                                            0 Ft-tal

                                   Finanszírozási kiadását                                            0 Ft-tal


módosítja és az önkormányzat 2020. évi


    módosított költségvetési bevételét

      6.172.738.503 Ft-ban

    módosított költségvetési kiadását

        9.789.718.411 Ft-ban

     a költségvetési egyenleg összegét

    -ebből működési hiány

                felhalmozási hiány

     -3.616.979.908 Ft-ban

              2.462.114.602 Ft

              1.154.865.306 Ft


                                    Finanszírozási bevételét                           3.676.002.303 Ft-ban

                                    Finanszírozási kiadását                                59.022.395 Ft-ban

                                    Finanszírozási egyenlegét                        3.616.979.908 Ft-ban


állapítja meg.


2. § Az Ör. 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép,

 1.  1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
 2. 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
 3. 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép,
 4. 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép,
 5. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
 6. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
 7. 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
 8. 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
 9. 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
 10. 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
 11. 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,
 12. 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
 13. 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
 14. 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,
 15. 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,
 16. 9.5. melléklete helyébe a rendelet 9.5. melléklete lép,
 17. 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,
 18. 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,
 19. 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép,
 20. 9.6.1. melléklete helyébe a rendelet 9.6.1. melléklete lép,
 21. 9.7. melléklete helyébe a rendelet 9.7. melléklete lép,
 22. 9.7.1. melléklete helyébe a rendelet 9.7.1. melléklete lép.


3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


                   Dr. Sárközy László sk.                                          Dr. Lengyel Róbert sk.

                           jegyző                                                               polgármester