Mikepércs község képviselő testületének 1/2017 (I.5..) önkormányzati rendelete

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2017. ( I. 05.) SZÁMÚ RENDELETE Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény helyi végrehajtásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 01. 06

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

1/2017. ( I. 05.) számú rendelete

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény helyi végrehajtásáról szóló

8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2001. évi CVII. törvénnyel módosított 2000. évi II. törvény helyi végrehajtásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) címe az alábbiak szerint módosul:  

   „Mikepércs község egészségügyi alapellátásáról szóló 8/2002. (VI.03.) sz. önkormányzati rendelete”

2.§

A R. 2. §-a az alábbi bekezdéssekkel egészül ki:

„ (4) A védőnői tevékenység ellátása egy körzetben folytatható. Mikepércs község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

„ (5) Az iskola-egészségügyi ellátás egy körzetben folytatható.  Mikepércs község közigazgatási területe egy iskola-egészségügyi körzetet alkot.

„ (6) Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás tekintetében Mikepércs község Konyár, Derecske, Sáránd és Tépe településekkel együtt egy körzetet alkot.”

3. §

A R. A/1 melléklete az alábbiak szerint módosul:

„A/1 melléklet


A KÖRZETEK UTCAJEGYZÉKE


  1. SZÁMÚ KÖRZET

FelnőttArany János utca

Báthory Gábor utca

Búzavirág utca

Csillag utca

Damjanich utca

Deák Ferenc utca

Dózsa György utca

Erdészlak

Erdő utca

Hunyadi utca

Jókai utca

József Attila utca

Kossuth Lajos utca

Középtanya

Mike utca

Nagy Sándor utca

Nagyváradi utca

Nánássy József utca

Nap utca

Nyugati tanya

Orosz István utca

Szakáts Andor utca

Szél utca

Szent Erzsébet utca

Szent Imre utca

Szent István utca

Szent László utca

Szent Kinga utca

Szent Margit utca

Szőlőskert utca

Táncsics Mihály utca

Turul utca

Újszőlőskert utca

Vasút utca

Mikepércs- Vénszőlőskert


P.H.


  1. SZÁMÚ KÖRZET

VegyesAdy Endre utca

Álmos utca

Árpád fejedelem utca

Bartók Béla utca

Bethlen Gábor utca (Felnőtt)

Bocskai István utca (Felnőtt)

Bodóháza kert (Felnőtt)

Csap utca

Csapó utca

Debreceni utca (Felnőtt)

Domb utca

Előd utca

Görbe utca

Hét vezér utca

Hold utca (Felnőtt)

Homok utca

Huba utca

Irinyi utca (Felnőtt)

Iskolakert utca (Felnőtt)

Keleti tanya

Kiss Endre utca

Kond utca

Kölcsey Ferenc utca

Kút utca

Mester utca

Nemes utca

Növényvédő állomás

Ond utca

Orgona utca

Óvoda utca

Petőfi Sándor utca

Pipacs utca

Rákóczi utca

Rózsás utca

Sirály utca

Sport utca (Felnőtt)

Sugár utca (Felnőtt)

Szabadság utca

Széchenyi István utca (Felnőtt)

Tas utca

Teleki Pál utca (Felnőtt)

Templom zug utca

Tisza István utca (Felnőtt)

Tóth Árpád utca (Felnőtt)

Töhötöm utca

Újhelyi János utca

Varjas utca

Várkonyi Anikó utca

Zsák utcaP.H.


  1. SZÁMÚ KÖRZET

GyermekArany János utca

Báthory Gábor utca

Bethlen utca

Bocskai utca

Bodóháza kert

Búzavirág utca

Csillag utca

Damjanich utca

Deák Ferenc utca

Debreceni utca

Dózsa György utca

Erdészlak

Erdő utca

Hold utca

Hunyadi utca

Irinyi utca

Iskolakert utca

Jókai utca

József Attila utca

Kossuth Lajos utca

Középtanya

Mike utca

Nagy Sándor utca

Nagyváradi utca

Nánássy József utca

Nap utca

Nyugati tanya

Orosz István utca

Sport utca

Sugár utca

Szakács Andor utca

Széchenyi István utca

Szél utca

Szent Erzsébet utca

Szent Imre utca

Szent László utca

Szent Kinga utca

Szent Margit utca

Szőlőskert utca

Táncsics Mihály utca

Teleki Pál utca

Tisza István utca

Tóth Árpád utca

Turul utca

Újszőlőskert utca

Vasút utca

Mikepércs- Vénszőlőskert
P.H.”

4. §

A R. az alábbi függelékkel egészül ki:

Függelék


Mikepércs község háziorvosi körzeteinek és fogorvosi körzetének feladatellátói:


1. Számú Körzet – Felnőtt: Dr. Kenéz Gáspár


2. Számú Körzet – Vegyes: Dr. Molnár Gábor


3. Számú Körzet – Gyermek: Dr. Kurucz Krisztina


Fogorvosi Körzet: WELL-DENT Fogászati Betéti Társaság”

5.§

A rendelet 2017. január 06. napján lép hatályba.


Tímár Zoltán s.k.                               ph.                               dr. Vántus Tamás s.k.

   polgármester                                                                                       jegyző