Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 51/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02


SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

51/2020. (XII. 4.) önkormányzati rendelete


a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 50/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezésének hatályba nem lépéséről


Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésekről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseire, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:


1. § Nem lép hatályba a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 45/2007. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 50/2020. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.


Záró rendelkezés


2. § A rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Sárközy László sk.

jegyző

Dr. Lengyel Róbert sk.

polgármesterA rendelet kihirdetésre került: 2020. december 4. napján.