Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 23 - 2021. 02. 24

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

4/2021. (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE


az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról


Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:


1. § Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (II.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


2. § (1) Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


                                   Költségvetési bevételét                                  - 440.091.521 Ft-tal

                                   Költségvetési kiadását                       - 430.549.355 Ft-tal

                                   Finanszírozási bevételét                         9.542.166 Ft-tal

                                   Finanszírozási kiadását                                           0 Ft-tal


módosítja és az önkormányzat 2020. évi


  módosított költségvetési bevételét

6.201.188.615 Ft-ban

  módosított költségvetési kiadását

 9.827.710.689 Ft-ban

  a költségvetési egyenleg összegét

  -ebből működési hiány

           felhalmozási hiány

-3.626.522.074 Ft-ban

     2.475.397.608 Ft

     1.151.124.466 Ft


                                  Finanszírozási bevételét                                   3.685.544.469 Ft-ban

                                  Finanszírozási kiadását                                          59.022.395 Ft-ban

                                  Finanszírozási egyenlegét                      3.626.522.074 Ft-ban


állapítja meg.2. § Az Ör. 1.1. melléklete helyébe a rendelet 1.1. melléklete lép,

 1.  1.2. melléklete helyébe a rendelet 1.2. melléklete lép,
 2. 1.3. melléklete helyébe a rendelet 1.3. melléklete lép,
 3. 2.1. melléklete helyébe a rendelet 2.1. melléklete lép,
 4. 2.2. melléklete helyébe a rendelet 2.2. melléklete lép,
 5. 6. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép,
 6. 7. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép,
 7. 9.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1. melléklete lép,
 8. 9.1.1. melléklete helyébe a rendelet 9.1.1. melléklete lép,
 9. 9.1.2. melléklete helyébe a rendelet 9.1.2. melléklete lép,
 10. 9.2. melléklete helyébe a rendelet 9.2. melléklete lép,
 11. 9.2.1. melléklete helyébe a rendelet 9.2.1. melléklete lép,
 12. 9.3. melléklete helyébe a rendelet 9.3. melléklete lép,
 13. 9.3.1. melléklete helyébe a rendelet 9.3.1. melléklete lép,
 14. 9.4. melléklete helyébe a rendelet 9.4. melléklete lép,
 15. 9.4.1. melléklete helyébe a rendelet 9.4.1. melléklete lép,
 16. 9.5. melléklete helyébe a rendelet 9.5. melléklete lép,
 17. 9.5.1. melléklete helyébe a rendelet 9.5.1. melléklete lép,
 18. 9.5.2. melléklete helyébe a rendelet 9.5.2. melléklete lép,
 19. 9.6. melléklete helyébe a rendelet 9.6. melléklete lép,
 20. 9.6.1. melléklete helyébe a rendelet 9.6.1. melléklete lép,
 21. 9.7. melléklete helyébe a rendelet 9.7. melléklete lép,
 22. 9.7.1. melléklete helyébe a rendelet 9.7.1. melléklete lép.3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
                  Dr. Sárközy László sk.                                   Dr. Lengyel Róbert sk.

                             jegyző                                                           polgármester