Siófok Város Önkormányzat Polgármesterének 49/2020.(XI.23.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 12. 31

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK

49/2020. (XI.23.) önkormányzati rendeletea közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról


Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelete 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófa védelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A rendelet hatálya a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőre terjed ki.


2. § A Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő vonatkozásában az illetményalap 2021. évben, 2021. január 01. napjától 60.000.-Ft.


3. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és 2021. december 31. napján hatályát veszti.Dr. Sárközy László sk.

jegyző


Dr. Lengyel Róbert sk.

polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2020. november  23. napján.