Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Siófok város közterületein a maszkviselés szabályairól szóló 46/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 04

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 6/2021. (III. 3.) önkormányzati rendelete

Siófok város közterületein a maszkviselés szabályairól szóló 46/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 1/2021. (I. 27.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében továbbá a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendelem el:

1. § A Siófok város közterületein a maszkviselés szabályairól szóló 46/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Siófok város alábbiakban megjelölt belterületbe tartozó közterületein, nyilvános helyein a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személyek, valamint sporttevékenységet végzők kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje:

 • a) a Fő tér teljes területén,
 • b) a Mártírok útján,
 • c) a Petőfi sétányon,
 • d) az Isztria sétányon,
 • e) a Porecs téren,
 • f) a Hajóállomás és a móló területén,
 • g) valamennyi közhasználatú parkolóban,
 • h) a helyi és távolsági autóbusz, valamint vasúti közlekedéshez kialakított várokozó helyeken, így:
  • ha) az autóbusz pályaudvarhoz tartozó autóbusz megállóhelyeken, közutak melletti autóbusz megállókban és várakozóhelyeken,
  • hb) a vonatközlekedéshez kialakított vasúti peronokon,
 • i) a kutyafuttatók területén.
 • j) a játszótereken – kivéve a parkokban elhelyezett játszótereket.”

2. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI. 10.) Kormányrendeletben foglalt felhatalmazás hatályon kívül helyezésével hatályát veszti.