Mikepércs község képviselő testületének 11/2019 (VI.14..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019. (VI. 14. ) számú KT rendelete a Nyilas Misi Tehetséggondozó Program létrehozásáról szóló 8/2017. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 14

Mikepércs Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének11/2019. (VI. 14. ) számú KT rendeletea Nyilas Misi Tehetséggondozó Program létrehozásáról szóló 8/2017. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Mikepércs Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában, Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

  1. §1.) A Nyilas Misi Tehetséggondozó Program létrehozásáról szóló 8/2017. (III. 30.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  4. §  (4), (5)  bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(4) Évente legfeljebb nyolc Szakács Andor díj adható.


(5) A Szakács Andor díjban részesülő tanulót egyszeri 25 000 Ft pénzjutalom, emléklap és üveg plakett illeti meg, amit a Mikepércs Községi Önkormányzat nevében a polgármester ad át részére a tanévzáró ünnepségen ünnepélyes keretek között.


  1. ) A Rendelet  5. § (4 ) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(4) A Mikepércsi Csodavár Óvodában és a Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola alsó tagozatában, valamint felső tagozatában legfeljebb két-két pedagógus részére adható Pro Magister díj.  1. A Rendelet 5. §  (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:(5) A Pro Magister díjban részesülő pedagógust egyszeri 65 000 Ft pénzjutalom, emléklap és üveg plakett illeti meg, amit a Mikepércs Községi Önkormányzat nevében a polgármester ad át részére a tanévzáró ünnepségen ünnepélyes keretek között.

  1. §


Záró rendelkezésekA rendelet 2019. június  14-én  12 órakor lép hatályba.   Mikepércs, 2019. június 14.                                          Tímár Zoltán s.k.                            ph.                       dr. Vántus Tamás s.k.

                                              polgármester                                                                      jegyző