Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 3/2021. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról szóló 8/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet növényi hulladék égetésére vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 22 - 2021. 01. 23

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvényben és a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendeletben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:


1. § Hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról szóló 8/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet „12. Növényi hulladék égetése” alcíme.


2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.            Dr. Sárközy László                                                              Dr. Lengyel Róbert

                       jegyző                                                                               polgármester