Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló 31/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 20 - 2021. 03. 21

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. § -ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a képviselő-testület rendeletalkotási jogkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

Az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének, valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló 31/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.            Dr. Sárközy László                                                              Dr. Lengyel Róbert

                       jegyző                                                                               polgármester


melléklet a 9/2021. (IIII. 19.) önkormányzati rendelethez


A BEHAJTÁSI ÉS ÚTHASZNÁLATI ENGEDÉLY KIADÁSÁNAK TÉRÍTÉSI DÍJAI


BEHAJTÁSI ENGEDÉLY: a behajtási tilalom a „mindkét irányból behajtani tilos” és „kivéve engedéllyel” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületekre vonatkozik:


Általános jellegű behajtási engedély díja

(a Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára nem vonatkozik):

DÍJ

Érvényesség

1 nap

3 hónap

6 hónap

12 hónap

3 000,- Ft

15 000,- Ft

25 000,- Ft

40 000,- Ft


Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára vonatkozó behajtási engedély különdíja

(az általános jellegű behajtási engedélyt nem váltja ki)

DÍJ

Érvényesség

1 hónap

4 hónap

15 000,- Ft

50 000,- Ft


Kék Kártya díja*6

 (a Petőfi sétány behajtási tilalommal érintett szakaszára vonatkozik)

KÉK KÁRTYA

5 000,- Ft


ÚTHASZNÁLATI ENGEDÉLY: a súlykorlátozási tilalommal érintett terület a „súlykorlátozás” és „teherautóval behajtani tilos” közúti jelzőtáblák hatálya alá tartozó önkormányzati tulajdonú közterületekre vonatkozik:Gépjármű össztömege

DÍJ

Érvényesség

1 nap

1 hét

1 hónap

12 hónap

2,5-12 tonna

3 000,- Ft/nap

6 000,- Ft/hét

15 000,- Ft/hónap

90 000,- Ft/év

12 tonna felett

5 000,- Ft/nap

10 000,- Ft/hét

25 000,- Ft/hónap

150 000,- Ft/év

*6 A Kék Kártya pótlásának díja az igénylés díjával azonos.