Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott éves parkoló kártya és éves parkoló bérlet érvényességi idejének meghosszabbításáról

Hatályos: 2021. 03. 05

Siófok Város Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (III. 4.) önkormányzati rendelete

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testülete parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018. (VI.01.) önkormányzati rendeletében meghatározott éves parkoló kártya és éves parkoló bérlet érvényességi idejének meghosszabbításáról

Siófok Város Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 41. § (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a Siófok Város Önkormányzata parkolás szabályozásáról és a várakozás rendjéről szóló 16/2018.(VI.01.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 1. és 2. sz. mellékletében meghatározott parkolók területén várakozó gépjárművekre váltott, a Magyarország egész területére a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet kezdő napján, 2020. november 4.-én érvényes az Ör. 23. § (4) bekezdésében meghatározott éves parkoló kártyára, valamint a 27. § (1) bekezdésében meghatározott Siófok Kártyával váltott kedvezményes parkoló bérletre terjed ki.

2. § Az 1. §-ban meghatározott parkolók használatára jogosító, éves parkoló kártya, és a Siófok Kártyával váltott kedvezményes éves parkoló bérlet érvényessége lejártának időpontja:

  • a) a veszélyhelyzet kezdő napján érvényes, a veszélyhelyzet ideje alatt, legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésének napján lejárt érvényességi idejű éves parkoló kártya és éves parkoló bérlet érvényességi ideje a veszélyhelyzet megszűnésének napját követő naptól számított 60. nap 24.00 óráig,
  • b) a veszélyhelyzet kezdőnapján érvényes és a veszélyhelyzet megszűnésének napját követően, de legkésőbb 2021. november 3.-án lejáró érvényességű éves parkoló kártya és éves parkoló bérlet érvényességi ideje a lejárat napjától számított 60. nap 24. 00 óráig meghosszabbodik.

Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a 2022. január 2.-án 24.00 órakor hatályát veszti.