Mikepércs község képviselő testületének 9/2016 (IV.28..) önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 9/2016. (IV. 28.) számú rendelete A temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2016. (III.10.) számú KT rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 29

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő- testületének

9/2016. (IV. 28.) számú rendelete


A temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2016. (III.10.) számú KT rendelet módosításáról


Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: tv.) 40.§ (2), (3) bekezdésében, 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 

1.§


A temetőkről és a temetkezésekről szóló 3/2016. (III.10.) számú KT rendelet (a továbbiakban: R.) 12.§ (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12.§ (11) A temető üzemeltetője sírhely megváltás jogcímén értékesíti a 3.§ (5) bekezdésben meghatározott időtartamokra a temetési helyeket. A temetési helyek sírhely megváltási díját a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ha az elhunyt egyházfenntartói hozzájárulást fizetett, az 1. számú mellékletben meghatározott díj 3/5-öd részét kell megfizetni.”

2.§

A rendelet 2016. április 29. napján lép hatályba.Tímár Zoltán s.k.                               ph.                               dr. Vántus Tamás s.k.

  polgármester                                                                                                       jegyző