Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013 (11.29.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a 6/2013. (IX.16.) az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2013. 11. 30 - 2013. 12. 01

Somogysimonyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott meghatalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2013. (IX.16.) önkormányzati rendelet.


2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kovács Imréné sk.                                                             dr. Babina Bernadett

polgármester                                                                        aljegyző