Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 19/2015.(V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 25 - 2018. 10. 24

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csongrád Megyei Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Útügyi Osztály, Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,  Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Földhivatali Osztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság,  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Csongrád Megyei Önkormányzat, Algyő Nagyközség Önkormányzata, Bordány Nagyközség Önkormányzata, Domaszék Községi Önkormányzat, Deszk Község Önkormányzata, Kübekháza Község Önkormányzata, Maroslele Község Önkormányzata, Újszentiván Község Önkormányzata, Röszke Község Önkormányzata, Sándorfalva Városi Önkormányzat, Szatymaz Község Önkormányzat, Tiszasziget Község Önkormányzata, Zsombó Nagyközség Önkormányzata, továbbá a 482/2016. (XII.16.) Kgy. sz. határozattal elfogadott Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban nevesített Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§


A SZÉSZ „Belterületi szabályozási terv M=1:4000” megnevezésű 1.3. mellékletének 34-4. számú szabályozási tervlapja helyébe jelen rendelet mellékletét képező 34-4. számú szabályozási tervlap lép.2.§


(1)  Jelen rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépésének napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó abban az esetben, ha az ügyfél számára kedvezőbb előírásokat tartalmaz.

Mellékletek