Dunabogdány Község Önkormányzata 11/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 12. 16

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1. §


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 3176 eFt-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- kereset kiegészítés                                110 eFt

- intézmény finansz.(kereset kieg)          296 eFt

- intézmény finansz.(lakásfennt.tám.)     149 eFt

- tartalékba kerül(szociális keret)          1454 eFt

- tartalékba kerül(2014.évi elszám..)     1167 eFt


(2) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 20.000 eFt-tal megemeli. A BM által engedélyezett fejlesztési támogatást az iskolai sportpálya megvalósítására kell fordítani.


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 4947 eFt-tal megemeli. A 2014. évi maradvány nem tervezett része a tartalékba kerül.


(4) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 1573 eFt-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- SZEI fejl. támogatása (orvosi műszer) 215 eFt

- Bogonhát lehajtó sáv terv                  1130 eFt

- ajándék könyv                                     228 eFt


(5) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1518 eFt-tal megemeli. A befizetett adományból az Augusztusi Búcsú kiadásait kell finanszírozni.


(6) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 241 eFt-tal megemeli. A befizetett adományból a Művelődési ház rendezvénytér kialakítás fejlesztését kell finanszírozni.


(7) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 412 eFt-tal megemeli. Az III. negyedévben ingyenes gyermekétkezők természetbeni juttatását technikailag ellátási díj bevételének kell kimutatni.


(8) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 10838 eFt-tal módosítja. Az ingatlan felújítás keret terhére a József A. utcai ingatlan vásárlását kell finanszírozni.


(9) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 180 eFt-tal módosítja. A Coca-Cola támogatását a strand üzemeltetés költségeinek finanszírozására kell fordítani.


(10) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1080 eFt-tal módosítja. Önkormányzati telek eladás áfa befizetést eredményezett.


(11) Az 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) és (10) bekezdés szerint módosulnak.2. §


(1)A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 223 eFt-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 100 eFt-tal megemeli. Az MNOÖ pályázati támogatása óvodai programokra fordítható.


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 859 eFt-tal megemeli. Az I. félévben ingyenes gyermekétkezők természetbeni juttatását technikailag ellátási díj bevételének kell kimutatni.


(4) Az 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2) és (3) bekezdés szerint módosulnak.3. §


(1)A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 222 eFt-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- kereset kiegészítés                  73 eFt

- lakásfenntartási tám.             149 eFt


(2) Az 1/2015. (II.25) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.4. §


(1)A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 107 eFt-tal megemeli. A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásból intézményi eszköz beszerzést kell finanszírozni.(2) Az 1/2015. (II. 25) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.5.§


  1. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.