Dunabogdány Község Önkormányzata 8/2017. (IX.13.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 09. 14

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 2 324 544 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- bérkompenzáció                                  103 228 Ft

- intézmény finansz. (bérkomepnzáció)    231 229 Ft

- intézmény finansz. (pedag.bér)           1 361 237 Ft

- intézmény finansz. (polgármesteri bér)   500 750 Ft

- intézmény finansz. (kult.pótlék)            128 100 Ft


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 6 997 608 Ft-tal megemeli. A pályázati támogatás az ASP bevezetésével kapcsolatos kiadásokra fordítható.


(3) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 745 933Ft-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:

- állami elszám.-ból eredő bevétel (2015) 114 240 Ft

- bérkompenzáció előleg                           41 422 Ft

- maradvány                                           590 271 Ft


(4) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 6 600 418 Ft-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- állami elszám.-ból eredő kiadás (2016)  400 147 Ft

- Arculati Kézikönyv                            1 800 000 Ft

- Üdülői szemétdíj rendezése                3 810 000 Ft


(5) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 6 733 200 Ft-tal megemeli. A befizetett adományból fejlesztési kiadást kell finanszírozni.


(6) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 308 304 Ft-tal megemeli. A befizetett adományból működési kiadást kell finanszírozni.


(7) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 32 644 193 Ft-tal megemeli. A vízi közművek bérleti díjából a vízi közművek fejlesztését kell finanszírozni.


(8) Az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdés szerint módosulnak.


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 193 879 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 1 361 237 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda pedagógusainak bérét kell finanszírozni.


(3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 278 800 Ft-tal megemeli. A befizetett adományból működési kiadást kell finanszírozni.


(4) Az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2) és (3) bekezdés szerint módosulnak.3. §


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 37 350 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a Hivatal dolgozóinak bérkompenzációját kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi oldalát 226 Ft –tal módosítja, ami a maradvány elszámolás pontosítása.


(3) Az 1/2017. (II. 14) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2) bekezdés szerint módosulnak.4. §


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 128 100 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a Művelődési Ház dolgozóinak kulturális pótlékát kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi oldalát 1 277 Ft tal módosítja, ami a maradvány elszámolás pontosítása.


(3) Az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2) bekezdés szerint módosulnak.5. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.