Dunabogdány Község Önkormányzata 9/2016. (X.12.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 10. 13

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 516.339 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- kereset kiegészítés                            182.045 Ft

- intézmény finansz.(kereset kieg)      334.294 Ft


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 400.000 Ft-tal megemeli. A pályázati támogatás a Dunabogdányi Hősök emlékművének helyreállítására fordítható.


(3) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 10.009.622 Ft-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:

- állami elszámolásból eredő bevétel  3.885.652 Ft

- előző évi maradvány                                    6.123.970 Ft


(4) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 3.123.633 Ft-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- szociális tűzifa juttatás                       836.422 Ft

- civil támogatás (FAKULT)               1.811.866 Ft

- közvilágítás bővítés                            280.360 Ft

- könyvvásárlás (újszülöttek)                   194.985 Ft


(5) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1.913.250 Ft-tal megemeli. A befizetett adományból fejlesztési kiadást kell finanszírozni.


(6) Az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdés szerint módosulnak.2. §


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 210.723 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) Az 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.3. §


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 123.571 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a Hivatal dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni:


(2) Az 1/2016. (II.17) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.4.§


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 700.000 Ft-tal megemeli. A pályázati támogatásból az nyári kulturális programok kiadásait kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 114.640 Ft-tal megemeli. Az adomány a Művelődési Ház működési kiadásaira fordítható.


(3) Az 1/2016. (II.17) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) és (2) bekezdés szerint módosulnak.5. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.