Dunabogdány Község Önkormányzata 9/2017. (X.11.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 12

Dunabogdány Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

Helyi népszavazást a dunabogdányi választópolgárok legalább 20 %-a kezdeményezhet.

 

2. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 9/1995. (VII. 18.) rendelet.