Dunabogdány Község Önkormányzata 10/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj juttatási feltételeiről és az elbírálás szabályairól szóló 9/2002. (VIII. 30) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2015. 09. 24

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj juttatási feltételeiről és az elbírálás szabályairól szóló 9/2002. (VIII. 30.) rendelet, valamint az azt módosító 11/2010. (XI. 24.) önkormányzati rendelet és a 22/2012. (XII. 11.) önkormányzati rendelet.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.