Dunabogdány Község Önkormányzata 3/2019. (III.11.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 03. 12

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 8 648 911 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- bérkompenzáció                                       9 321 Ft

- intézmény finansz.(bérkomepnzáció)      35 850  Ft

- gyermekvédelmi támogatás                   216 000 Ft

- állami megelőlegezés                         6 094 319 Ft

- közfoglalkoztatás előleg                        249 520 Ft

- közfoglalkoztatás                                 257 510 Ft

-felhalm. célú támogatás (vis maior)     -  194 456 Ft

-szoc. pótlék                                          163 121 Ft

- kult. pótlék                                             75 286 Ft

-szoc. tűzifa (2018)                              1 742 440 Ft


(2) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 13 272 396 Ft-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:

- állami pótigény (okt. felmérés)           2 086 730 Ft

- állami lemondás (okt. felmérés)          - 321 834 Ft

- Unimog értékesítés                               650 000 Ft

- telek eladás                                       4 100 000 Ft

- gépjármű értékesítés                          1 143 000 Ft

- biztosító ált. kártérítés                            460 500 Ft

- többlet adóbevétel                             5 154 000 Ft


(3) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés kiadási 17 044 912 oldalát Ft-tal átcsoportosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- Református templom HÉSZ mód.           889 000 Ft

- karbantartás                                         350 000 Ft

-Vízmű Kft. fejlesztési támogatás         1 100 000 Ft

-bér fizetés                                             900 100 Ft

-intézményfinanszírozás visszavonás   13 805 812 Ft


(4) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 920 000 Ft-tal megemeli. A befizetett adományból közterületi pad készítését és kihelyezését kell finanszírozni.


(5) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1 270 000 Ft-tal megemeli. A befolyt víziközmű bérleti díjból annak felújítását kell finanszírozni.


(6) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 695 000 Ft-tal megemeli, az adományból rendezvénysátor vásárlását kell finanszírozni.


(7) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 9 742 000 Ft-tal megemeli. Az adótöbblet bevételből útkarbantartást, igénybe vett szolgáltatást kell finanszírozni.


(8) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 3 175 000 Ft-tal megemeli, az ellátási díj bevételből vásárolt élelmezés költségét kell finanszírozni.


(9) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát átcsoportosítja a következők szerint

a) 350 000 Ft összegben K3 rovatról K1 rovatra,

b) 1 160 620 Ft összegben K6 rovatról K1 rovatra,

c) 437 632 Ft összegben K6 rovatról K2 rovatra,

d) 2 247 900 Ft összegben K4 rovatról K3 rovatra.


(10) A 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(9) bekezdés szerint módosulnak.


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 35.850 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 158.820 Ft-tal megemeli. Az ÁFA-visszaigénylésből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatást kell finanszírozni.


(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 177.150 Ft-tal lecsökkenti. A kiszámlázott ellátási díj és ÁFÁ-ja bevétel csökkenéssel párhuzamosan közműdíjra fordított kiadást von vissza.


(4) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 466.909 Ft-tal megemeli. Az adományt üzemeltetési anyag, óvodai nevelési eszközök beszerzésére kell fordítani.


(5) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése kiadási oldalát átcsoportosítja 34.000 Ft összegben K3 rovatról K6 rovatra.


(6) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 1.300.000 Ft-tal megemeli. Az EMMI pályázat útján nyert keretet működési és fejlesztési célra kell fordítani.


(7) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 20.000 Ft-tal megemeli. A megtartott gyakorlatért járó ellentételezést óvodai nevelési anyagok beszerzésére kell fordítani.


(8) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 9.374.788 Ft-tal lecsökkenti, a fel nem használt intézményfinanszírozást visszavonja.


(9) A 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(8) bekezdés szerint módosulnak.


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése kiadási oldalát átcsoportosítja 508.000 Ft összegben K6 rovatról K3 rovatra, valamint 91.110 Ft összegben K3 rovatról K1 rovatra.


(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 487.560 Ft-tal megemeli a VEKOP 8.11-15. pályázat keretében elnyert keretösszeggel, mely támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- bérfinanszírozás                                 408 000 Ft

- bér járuléka                                         79 560 Ft


(3) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 365.000 Ft-tal megemeli. A bevétel többletből karbantartást és igénybe vett szolgáltatást, rendezvényt kell finanszírozni.


(4) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 696.260 Ft-tal lecsökkenti, a fel nem használt intézményfinanszírozást visszavonja.


(5) A 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(4) bekezdés szerint módosulnak.4. §


(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 150.128 Ft-tal megemeli. A bevétel többletből szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás igénybevételét kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 3.734.764 Ft-tal lecsökkenti, a fel nem használt intézményfinanszírozást visszavonja.


(3) A 1/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.5. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.