Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2007. (V.15.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Hatályos: 2013. 10. 22

Dunabogdány Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról szóló 2001. évi CVII. tv. 25. § (7) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a háziorvosi közretek meghatározásáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Területi, személyi, tárgyi hatályE rendelet hatálya Dunabogdány község közigazgatási területén belül, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint működtetési jog alapján végezhető, területi ellátási kötelezettséggel érintett felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, illetve fogorvos (a továbbiakban együtt: háziorvos) által végzett önálló orvosi tevékenységre terjed ki.


A háziorvosi körzetek


2. §


(1) Az I. számú felnőtt háziorvosi körzethez a Kossuth Lajos utca lakói a Csádri patak vonaláig (Kossuth L. u. 1-101., Kossuth L. u. 2-128.), Bogonhát major, Pap rét, Duna köz, Pacsirta utca, Fecske utca, Rigó utca, Arany János utca, Árpád utca, Árpád tér, Táncsics Mihály utca, Petőfi Sándor utca, Hegyalja utca, Iskola utca, József Attila utca, Hajó utca, Malom utca, Strand utca, Perc utca, Alkotmány utca, Plébánia utca, Szent Donát utca, Szent János tér, Kert utca, Kiss utca, Hegy utca, Patak utca, Ág utca, Kálvária utca, Sövény utca, Óvoda utca, Béke utca, Árok utca, Szűk utca, Rákóczi utca, Hatház utca, Szőlő utca, Diófa utca, Dózsa György utca, Bem József utca, Hunyadi utca, Rózsa utca, Templom köz, Zsák utca, Bányatelep lakói tartoznak.[1]


(2) A II. számú felnőtt háziorvosi körzethez a Kossuth Lajos utca lakói a Csádri patak vonalától a Visegrádi révig (Kossuth L. u. 105-198., Kossuth L. u. 130-342.), a Kőkereszt dűlő, Fácános utca, Erzsébet királyné utca, Ady Endre utca, Cseresznyés utca, Öreg Kálvária utca, Sólyom utca, Sas utca, Svábhegy utca, Szarvas utca, Őzike utca, Tölgyfa köz, Visegrádi köz, Platzl utca, Áprily Lajos utca, Málna utca, Kutyahegy és Kisoroszi település lakói tartoznak.[2]


(3) A házi gyermekorvosi körzethez Dunabogdány település lakói és Leányfalu település lakói közösen tartoznak.


(4) A házi gyermekorvosi körzet központja: Dunabogdány


(5) A fogorvosi körzethez Dunabogdány település lakói tartoznak.


3. §


A körzethatárok módosítására irányuló kezdeményezést Dunabogdány Község Polgármesteréhez kell benyújtani a módosítást alátámasztó iratokkal együtt. A körzethatárok módosítása előtt a rendelet személyi hatálya alá tartozó háziorvosok véleményét ki kell kérni.4. §


A rendelet a kihirdetésének napjával lép hatályba.


[1]

A rendelet szövegét a 16/2013 (X.21.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2013. október 22-től

[2]

A rendelet szövegét a 16/2013 (X. 21.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2013.október 22-től