Dunabogdány Község Önkormányzata 5/2017. (IV.26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 27

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 7.250.649 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- kereset kiegészítés                              47.752 Ft

- intézmény finansz.(kereset kieg)         127.297 Ft

- szoc. tűzifa                                        889.000 Ft

- állami megelőlegezés                       5.595.000 Ft

- gyermekvédelmi támogatás                 591.600 Ft


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 10.823.990 Ft-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- szerkezeti terv módosítása              2.159.000 Ft

- Vízmű Np.Kft. műk.tám.                  3 000.000 Ft

- VW gj. vásárlás                                 315.490 Ft

- felújítások finansz.                             930.000 Ft

- közüzemi díjak finansz.                   1.944.500 Ft

- közétkeztetés finansz.                    2.475.000 Ft


(3) A Képviselő-testület a 2016. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 751.590 Ft-tal megemeli. A befizetett adományból községi faültetést kell finanszírozni.


(4) Az 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2) és (3) bekezdés szerint módosulnak.


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 89.197 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) Az 1/2016. (II. 17.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.3. §


(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 38.100 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a Hivatal dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 598.052 Ft-tal megemeli. A BM támogatásból az őszi népszavazás kiadásait kell finanszírozni.


(3) Az 1/2016. (II. 17) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) és (2) bekezdés szerint módosulnak.


4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.