Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

Dunabogdány község 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 15

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el.


1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

  756.343.412   Ft bevétellel és

  455.232.552   Ft kiadással

hagyja jóvá.

2.§


A költségvetés kiemelt kiadási és bevételi jogcímenkénti teljesítését az 1. sz. melléklet tartalmazza.


3. §


(1) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet előirányzat-csoportonként az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire és önkormányzat összesen tartalmazza.


(2) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú melléklet előirányzat-csoportonként az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire és önkormányzat összesen tartalmazza.


4. §


A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés önkormányzati és intézményi mérlegeit, illetve mérleg szerinti eredményeit az 5. sz. mellékletek szerinti részletezésben hagyja jóvá.


5. §


(1) Az önkormányzat intézményeinek finanszírozási összegeit a 13. sz. melléklet tartalmazza.


(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.


(3) Az átvett pénzeszközök részletezését a 16. számú melléklet tartalmazza.


(4) Az önkormányzat hitelállományát a 12. sz. melléklet mutatja be.


(5) Az önkormányzat az általa átadott működési és felhalmozás jellegű pénzösszegek jogcímeit a 15. számú melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat szociális kiadásainak részletezését a 14. sz. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzatnak 2019. évben nem volt EU projektje, a 11. sz. melléklet üres.


(9) Az önkormányzat alkalmazotti létszámának alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.


6. §


A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2019. évi maradványait a 8. számú melléklet szerint 301.110.860 Ft összegben hagyja jóvá.


7. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek