Dunabogdány Község Önkormányzata 14/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2020. 01. 01

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2020. évi gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között folytatólagosan beszedje, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesítse.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat által vállalt fennálló (többéves) kötelezettségek alapján történő kifizetéseket engedélyezze.


(3) A 2020. január 1. napjától esedékes bérintézkedéseket (a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a kötelező átsorolásokat, jubileumi jutalmakat) a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesíteni kell.


(4) A felhatalmazás az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletének megalkotásáig tart.


(5) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.2. §


(1) E rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.


(2) E rendelet az Önkormányzat 2020. évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadása napján hatályát veszti.