Dunabogdány Község Önkormányzata 8/2018. (XI.13.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 14

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 634 771 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- bérkompenzáció                                 9 321 Ft

- intézmény finansz.(bérkompenzáció) 35 850 Ft

- szoc. tűzifa (2017)                          355 600 Ft

- Gyvt. Erzsébet utalvány                  234 000 Ft


(2) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 3 170 739 Ft-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:

- biztosító ált. kártérítés                  1 329 000 Ft

- szoc. pótlék                                    163 118 Ft

- kult. pótlék                                       75 284 Ft

- állami pótigény (2017)                 1 508 337 Ft

- Állami pótigény (2018)                     95 000 Ft


(3) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 5 584 726 Ft-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- Favágás, patak tiszt.                      1 890 840 Ft

- Fekvőrendőr                                   500 000 Ft

- Szerkezeti terv                            1 206 500 Ft

- Játszótér napvitorla                         906 145 Ft

- Állami elszámolásból eredő kiadás (2018)   1 081 241 Ft


(4) A Képviselő-testület a 2018. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 392 000 Ft-tal megemeli. Az adományt kandeláber elhelyezésére kell fordítani.


(5) A 2/2018. (III.7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3) és (4) bekezdés szerint módosulnak.


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 35 850 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 671 375 Ft-tal megemeli. A pályázati támogatásokat az Óvoda a támogatási szerződésnek megfelelően elszámolva kell felhasználni.


(3) A 2/2018. (III.7.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) és (2) bekezdés szerint módosulnak.


3.§


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.