Dunabogdány Község Önkormányzata Polgármesterének 14/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2021. 01. 01

Dunabogdány Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A polgármester a 2021. évi gazdálkodás zavartalan megkezdése érdekében az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi keretek között folytatólagosan beszedi, és kiadásait – külön eljárás nélkül – az előző évi kiadási előirányzatokon belül folytatólagosan teljesíti.


(2) A polgármester felhatalmazást kap arra, hogy az önkormányzat által vállalt fennálló (többéves) kötelezettségek alapján történő kifizetéseket engedélyezze.


(3) A 2021. január 1. napjától esedékes bérintézkedéseket (a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény értelmében a kötelező átsorolásokat, jubileumi jutalmakat) a polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek dolgozóit érintően az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesíteni kell.


(4) A felhatalmazás az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletének megalkotásáig tart.


(5) A felhatalmazás időtartama alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.2. §


(1) E rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.


(2) E rendelet az Önkormányzat 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet elfogadása napján hatályát veszti.