Dunabogdány Község Önkormányzata 3/2015. (V.14.) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 15

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2014. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 5.532 eFt-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- kereset kiegészítés                         71 eFt

- intézmény finansz.(kereset kieg)     200 eFt

- intézmény finansz.(önk.választás)   919 eFt

- szoc tüzifa vásárlás                        693 eFt

- intézmény finansz.(GYVT)              412 eFt

- intézmény finansz.(jöv.pótló tám.)    768 eFt

- közfoglalkoztatás támogatása       2469 eFt


(2) A Képviselő-testület a 2014. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 2.849 eFt-tal megemeli. A BM által engedélyezett vis maior támogatás a tartalékba kerül.


(3) A Képviselő-testület a 2014. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 13.832 eFt-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:

- iparűzési adó bevétel             8000 eFt 

- közfogl.támogatás előlege     1697 eFt

- ingatlan értékesítés                 560 eFt

- zeneiskolai tandíj bevétel         418 eFt

- előző évi pénzmaradvány       3157 eFt


(4) A Képviselő-testület a 2014. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 11.170 eFt-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- intézmény finansz (PH)                   1896 eFt

- szerkezeti terv módosítása                546 eFt

- közvilágítás közbeszerzés                 500 eFt

- III.névi áfa elszámolás                        581 eFt

- Vízmű Kft. támogatása                    4000 eFt

- civil támogatás (Kertbarát Kör)             95 eFt

- civil támogatás (Hegylakók)               100 eFt

- községi utak javítása                       1305 eFt

- civil támogatás                                    30 eFt

- közétkeztetés                                 2067 eFt

- szoc. tűzifa önrész                              50 eFt


(5) A 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3) és (4) bekezdés szerint módosulnak.2. §


(1)A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 151 eFt-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 51 eFt-tal megemeli. A pályázati támogatás a nemzetközi kapcsolatok ápolását célzó programokra fordítható.


(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 150 eFt-tal megemeli.  A pályázati támogatás (Generali Biztosító) eszköz beszerzésre fordítható.


(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 150 eFt-tal megemeli. A fejlesztésre átvett pénzeszköz (Németekért Közalapítvány) eszköz beszerzésre fordítható.


(5) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 100 eFt-tal megemeli. A Német Országos Önkormányzat támogatása működési kiadásokra fordítható.


(6) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 169 eFt-tal megemeli. Az étkezési térítési díjakból származó plusz bevétel az étkeztetés kiadásaira fordítható.


(7) A 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdés szerint módosulnak.3. §


(1)A Képviselő-testület a 2014. évi  költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 49 eFt-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a Hivatal dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 768 eFt-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a szociális kiadásokat kell finanszírozni.


(3) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 412 eFt-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a természetbeni szociális kiadásokat kell finanszírozni.


(4) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 1896 eFt-tal megemeli. A Fenntartói támogatás a személyi juttatások fedezetére szolgál.


(5) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 919 eFt-tal megemeli. A Fenntartói támogatás az őszi önkormányzati választások lebonyolításának kiadásait fedezi.


(6) A 3/2014. (II.13) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdés szerint módosulnak.4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.