Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelete

a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével kihirdetett veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt helyi intézkedésekről szóló rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 06. 18

Dunabogdány Község Önkormányzatának Polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12. pontjában, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével kihirdetett veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt helyi intézkedésekről szóló 1/2020. (III. 15.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint a Rendeletet módosító 3/2020. (III. 31.) rendelet, 4/2020. (IV. 29.) rendelet, 5/2020. (V. 22.) rendelet.


2. §


Hatályát veszti a Kormány 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletével kihirdetett veszélyhelyzet kezelése érdekében elrendelt helyi intézkedésekről (II.) szóló 2/2020. (III. 17.) rendelet.


3. §


Ez a rendelet a veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.