Dunabogdány Község Önkormányzata 11/2017. (XI.15.) önkormányzati rendelete

2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 16

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1 150 227 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- bérkompenzáció                                   48 678 Ft

- polgármesteri bér                               250 375 Ft

- intézmény finansz.(bérkomepnzáció)     93 696  Ft

- intézmény finansz.(pedag.bér)            680 618 Ft

- intézmény finansz.(kult.pótlék)              76 860  Ft


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1 708 247 Ft-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:

- TAK finansz.                                   1 000 000 Ft

- Állami pótigény (2017)                      708 247 Ft


(3) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 1 949 256 Ft-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- állami elszám.-ból eredő kiadás (Ovi)     620 326 Ft

- Műv. Ház fenntartói tám (gáz díj)        1 000 000 Ft

- Iskola kamera pályázat önrész               328 930 Ft


(4) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 607 537 Ft-tal megemeli. A vízi közművek bérleti díjából a vízi közművek fejlesztését kell finanszírozni.


(5) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 12 000 000 Ft-tal megemeli. Az ingatlan értékesítésből fejlesztést kell finanszírozni.


(6) Az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdés szerint módosulnak.


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 93 696 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 680 618 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda pedagógusainak bérét kell finanszírozni.


(3) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 146 429 Ft-tal megemeli. A Mo-i Németek Országos Önkormányzata támogatását szakmai nap megrendezésére kell fordítani.


(4) Az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2) és (3) bekezdés szerint módosulnak.


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 76 860 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a Művelődési Ház dolgozóinak kulturális pótlékát kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetésének bevételi oldalát 1 000 000 Ft-tal módosítja, amiből a gáz díjakat kell finanszírozni.


(3) Az 1/2017. (II. 14) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2) bekezdés szerint módosulnak.4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.