Dunabogdány Község Önkormányzata 8/2015. (IX.23.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 24

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 800 eFt-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- kereset kiegészítés                            171 eFt

- intézmény finansz.(kereset kieg.)        493 eFt

- tartalékba kerül (2014-ről áthúzódó)     136 eFt


(2) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 750 eFt-tal megemeli. A BM által engedélyezett vis maior támogatás a tartalékba kerül.


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 638 eFt-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:

- Corsa eladás                                 175 eFt

- adomány (Svábhegy u. felújítás)      260 eFt

- adomány (iskola udvar)                   203 eFt


(4) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 916 eFt-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- int. finansz. (köztemetés)                  108 eFt

- civil támogatás (FAKULT)                     85 eFt

- részvényvásárlás                               215 eFt

- IV. névi áfa elszámolás                      508 eFt


(5) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 83 eFt-tal megemeli. A befizetett adományból működési kiadást kell finanszírozni.


(6) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 3100 eFt-tal megemeli. A befizetett adományból a Művelődési Ház rendezvénytér fejlesztését kell finanszírozni.


(7) A Képviselő-testület a 2015. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1705 eFt-tal megemeli. Az I. félévben ingyenes gyermekétkezők természetbeni juttatását technikailag ellátási díj bevételének kell kimutatni.


(8) Az 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdés szerint módosulnak.


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 371 eFt-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 254 eFt-tal megemeli.  A pályázati támogatás a Kinderspiele fesztivál programjaira fordítható.


(3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 501 eFt-tal megemeli. Az I. félévben ingyenes gyermekétkezők természetbeni juttatását technikailag ellátási díj bevételének kell kimutatni.


(4) Az 1/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2) és (3) bekezdés szerint módosulnak.


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal költségvetése bevételi és kiadási oldalát 230 eFt-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- kereset kiegészítés                122 eFt

- köztemetés                           108 eFt


(2) Az 1/2015. (II. 25) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.


4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.