Dunabogdány Község Önkormányzata 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 15

Dunabogdány Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 8 996 907 Ft-tal megemeli. A BM által engedélyezett egyéb központi támogatás terhére a következő kiadást kell teljesíteni:

- bérkompenzáció                                     48 678 Ft

- polgármesteri bér                                  250 375 Ft

- intézmény finansz. (bérkomepnzáció)     89 304  Ft

- intézmény finansz. (pedag.bér)             453 745 Ft

- intézmény finansz. (kult.pótlék)             76 860  Ft

- gyermekvédelmi támogatás                   492 000 Ft

- állami megelőlegezés                         6 145 765 Ft

- szociális célú tűzifa                           1 440 180 Ft


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 27 301 606 Ft-tal megemeli. A nem tervezett alábbi felsorolt bevételek a tartalékba kerülnek:

- Orvosi rendelő felújítás pályázat       26 722 782 Ft

- Bérkompenzáció előleg rendezés          578 904 Ft(3) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés kiadási oldalát 15 597 196 Ft-tal módosítja. A tartalék terhére a következő kiadásokat kell finanszírozni:

- Sportpálya öltöző épület szigetelése       234 398 Ft

- átcsoportosítás kiadások között          15 362 798 Ft


(4) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 95 000 Ft-tal megemeli. A befizetett adományból községi faültetést kell finanszírozni.


(5) A Képviselő-testület a 2017. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 4 955 700 Ft-tal megemeli. A befizetett ellátási díjakból és közvetített szolgáltatásokból vásárolt élelmezést, illetve a közvetített szolgáltatások ellenértékét kell finanszírozni.


(6) Az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdés szerint módosulnak.


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 89 304 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda dolgozóinak kereset kiegészítését kell finanszírozni.


(2) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 453 745 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból az Óvoda pedagógusainak bérét kell finanszírozni.


(3) Az 1/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) és (2) bekezdés szerint módosulnak.


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés Művelődési Ház költségvetése bevételi és kiadási oldalát 76 860 Ft-tal megemeli. A Fenntartói támogatásból a Művelődési Ház dolgozóinak kulturális pótlékát kell finanszírozni.


(2) Az 1/2017. (II. 14) önkormányzati rendelet mellékletei az (1) bekezdés szerint módosulnak.4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.