Dunabogdány Község Önkormányzata 7/2013. (IV.16.) önkormányzati rendelete

Dunabogdány Község 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2013. 04. 17

Dunabogdány Község Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

442.585 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal

696.177 eFt bevétellel és

675.726 eFt kiadással

hagyja jóvá.


2. §


(1) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 3. számú melléklet előirányzat-csoportonként az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire és önkormányzat összesen tartalmazza.


(2) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet előirányzat-csoportonként az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire és önkormányzat összesen tartalmazza.


3. §


(1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés vagyonmérlegét az 1. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.


4. §


(1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit, átengedett adó bevételeit illetve egyéb sajátos bevételeit a 12. számú melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit és kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza.


(3) A helyi adók adónemenkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.


(4) A támogatás értékű bevételek valamint a pénzeszköz átvételek részletezését a 8. és 9. számú melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat felhalmozási- és működési bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat támogatásértékű kiadásait az 5. sz. melléklet, az általa átadott működési és felhalmozás jellegű pénzösszegek jogcímeit a 6. számú melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat tartalékait a 13. számú melléklet tartalmazza.


(9) Az önkormányzat 2012. évben futó EU projektjeit a 14. sz. melléklet mutatja be.


(10) Az önkormányzat alkalmazotti létszámának alakulását a 15. sz. melléklet tartalmazza.


5. §


(1) A Képviselő-testület a 2012. évi pénzmaradványt a 16. számú melléklet szerint 15.851 eFt összegben hagyja jóvá.


6. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mellékletek