Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (IX.21.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 22

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület a 2020. évi Önkormányzati összevont költségvetés bevételi és kiadási oldalát 38 Ft-tal megemeli, az alábbiak szerint (1., 2., 4. melléklet):


Bevételi előirányzatok változása 2020.06.30.Finanszírozási bevételek, előző évi maradvány igénybevétele

B8

               38

Összesen


               38

Kiadási előirányzatok változása 2020.06.30.Dologi kiadások ei változása összesen (műk. előzetes áfa)

K3

                38         

Összesen


                38


(2) Az (1) bekezdésben felsorolt módosítással Dunabogdány Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 694.748.337 Ft.


2. §


(1) A Képviselő-testület a 2020. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 1.140.000 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint (2/d, 4/d melléklet):

Önkormányzat kiadási előirányzatok változása


Megbízási díj növekedése

        1 140 000Intézményfinanszírozás csökk.(2) A Képviselő-testület a 2020. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai között az következő átcsoportosításokat hagyja jóvá (2/d, 4/d melléklet):


Önkormányzati kiadási előirányzatok közötti átvezetések

megnevezés

rovat

 növekedés

 csökkenés

Személyi juttatások
alapilletmény

K1101


         463.500

normatív jutalom

K1102

          463.500


cafetéria

K1107

            21.000


megbízási díj

K123

       1.320.000 


szocho

K2

         

         201.000

műk. előzetes áfa

K351


           96.004

előző évi elszámolásból visszafizetés

K5021

         794.137


tartalék

K513


         698.133

Összesen


       2.598.637    

      1.458.637

 Polg.Hiv. finanszírozás csökkenés

 K915


      1.140.000      2.598.637

      2.598.637Önkormányzati bevételi előirányzatok közötti átvezetések

megnevezés

rovat

 növekedés

 csökkenés

egyéb működési bevétel

B411

            10.000


egyéb működési átvett pénzeszköz

B65


           10.000


(3) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak. Ezekkel a módosításokkal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 690.079.734 Ft.3. §


(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát 1 140 000 Ft-tal csökkenti az alábbiak szerint (2/b, 4/b melléklet):


Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok változása


Megbízási díj csökkenése

  -   1 140 000Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatok változása


Intézményfinanszírozás csökkenése

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok közötti átvezetésekmegnevezés

rovat

 növekedés

 csökkenés

bérleti díj

K333

                 788


áfa

K351


                788


(3) A 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak. Ezekkel a módosításokkal a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 61.631.000 Ft.


4. §


(1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát 38 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint (2/c, 4/c melléklet):


Művelődési Ház kiadási előirányzatok változása 2020.06.30.


Megnevezés

 növekedés

működési célú áfa növekedése

                              38Összesen

                           38

Művelődési Ház bevételi előirányzatok változása 2020.06.30.


Megnevezés

 növekedés

előző évi maradvány pontosítása

                             38Összesen

                             38


(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:


Művelődési Ház kiadási előirányzatok közötti átvezetések
megnevezés

rovat

 növekedés

 csökkenés

Dologi kiadások
áfa előirányzat csökkenés

K351

               -  

       30.000

kiküldetés

K341

         30.000

                -  


(3) A 2/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak. Ezekkel a módosításokkal a Művelődési Ház 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 18.846.038 Ft.


5. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.

Mellékletek